References

Gjelsvik, T. et al (1986) Four Papers on Durability of Building Materials and Components, Byggforsk, Oslo.

Krogh, H. et al (2003) Milj0vurdering af Vinduer, By og Byg Dokumentation 046, H0rsholm.

Meili, C. (2007) Synthetische Nanomaterialen. Risikobeurteilung und Risikomanagement, Bundesamt für Umwelt BAFU.

Phil, A. (1990) Byggnadsmaterial Utifran en Helhetssyn, KTH, Stockholm.

Traberg-Borup, S. et al (2004) Lyset i skolen, Byg og By resultater 031, SBI H0r-sholm.

16.8

Constructions for wooden stairs.

This page intentionally left blank

Was this article helpful?

0 0

Post a comment